Føllslippet 2015

Orphan Black u. Down Under

Orphan Black u. Down Under

Varenne Hangover e. Varenne u. It's Over Hanover

Varenne Hangover e. Varenne u. It's Over Hanover

Varenne Hangover e. Varenne u. It's Over Hanover

Varenne Hangover e. Varenne u. It's Over Hanover

Varenne Hangover e. Varenne u. It's Over Hanover

Varenne Hangover e. Varenne u. It's Over Hanover

Varenne Hangover e. Varenne u. It's Over Hanover

Varenne Hangover e. Varenne u. It's Over Hanover

Varenne Hangover e. Varenne u. It's Over Hanover

Varenne Hangover e. Varenne u. It's Over Hanover

Varenne Hangover e. Varenne u. It's Over Hanover

Varenne Hangover e. Varenne u. It's Over Hanover

Piccadilly O. e. Muscle Massive u. Intricate Eleven L.

Orphan Black u. Down Under og Piccadilly O. e. Muscle Massive u. Intricate Eleven L.

Piccadilly O. e. Muscle Massive u. Intricate Eleven L.

Piccadilly O. e. Muscle Massive u. Intricate Eleven L.

Piccadilly O. e. Muscle Massive u. Intricate Eleven L.

Sahara Breeze e. Muscle Massive u. Cina Palema og Victorius e. John Paul's Legacy u. Missy

Tønder Ø.K. e. Bork Odin u. Tripsi Ø.K.

Orphan Black u. Down Under

Piccadilly O. e. Muscle Massive u. Intricate Eleven L.

Ros Son e. Tekno Odin u. Nordli Svarta og Art Nefertitti e. Tekno Odin u. Alm Tana

Piccadilly O. e. Muscle Massive u. Intricate Eleven L.

Varenne Hangover e. Varenne u. It's Over Hanover

Sahara Breeze og Celestic Blaze i front

Nordsjø Odin e. Tekno Odin u. Nordli Vinni

Art Nefertitti e. Tekno Odin u. Alm Tana

Varenne Hangover e. Varenne u. It's Over Hanover og Nordsjø Odin e. Tekno Odin u. Nordli Vinni

Nordsjø Odin e. Tekno Odin u. Nordli Vinni

Piccadilly O. e. Muscle Massive u. Intricate Eleven L.

Sahara Breeze e. Muscle Massive u. Cina Palema

Frk. Sjur e. Tekno Odin u. Steggsjura og Celestic Blaze e. John Paul's Legacy u. Sea Bird Laday

Orphan Black u. Down Under

Nordsjø Odin e. Tekno Odin u. Nordli Vinni

Nordsjø Odin e. Tekno Odin u. Nordli Vinni

Nordsjø Odin e. Tekno Odin u. Nordli Vinni

Nordsjø Odin e. Tekno Odin u. Nordli Vinni

Orphan Black u. Down Under

Orphan Black u. Down Under

Orphan Black u. Down Under

Ros Vilja e. Lome Elden u. Art Rau Alma

Frk. Sjur e. Tekno Odin u. Steggsjura

Tønder Ø.K. e. Bork Odin u. Tripsi Ø.K.

Nordsjø Odin e. Tekno Odin u. Nordli Vinni

Sahara Breeze e. Muscle Massive u. Cina Palema og Victorius e. John Paul's Legacy u. Missy

Victorius e. John Paul's Legacy u. Missy

Piccadilly O. e. Muscle Massive u. Intricate Eleven L.