Føl bilder 2016

Hoppe Maybe Maven etter Saasy Lane & Yarrah Boko.

Hoppe etter Steggsjura og Bork Odin.

Sassy Lane og Maybe Maven

Litt forveden

Hingst etter Cina Palema og Timoko

Hoppe etter Steggsjura og Bork Odin

Stjernesjura e. Bork Odin u. Steggsjura, til høyre, så Fabian Chanell e. TImoko u. Cina Palema, Cina Palema og Maybe Maven e. Yarrah Boko u. Sassy Lane helt til venstre

Maybe Maven til venstre, Cina Palema, Fabian Chanell og Stjernesjura

Cina Palema, Maybe Maven, Fabian Chanell og Stjernesjura

Stjernesjura e. Bork Odin u. Steggsjura

Maybe Maven e. Yarrah Boko u. Sassy Lane og Sjernesjura e. Bork Odin u. Steggsjura

Maybe Maven e. Yarrah Boko u. Sassy Lane og Sjernesjura e. Bork Odin u. Steggsjura

Maybe Maven e. Yarrah Boko u. Sassy Lane og Sjernesjura e. Bork Odin u. Steggsjura

Steggsjura e. Åsajerven u. Hege Tina

Maybe Maven e. Yarrah Boko u. Sassy Lane og Sjernesjura e. Bork Odin u. Steggsjura

Stjernesjura e. Bork Odin u. Steggsjura

Fabian Chanell e. Timoko u. Cina Palema

Fabian Chanell e. Timoko u. Cina Palema

Fabian Chanell e. Timoko u. Cina Palema

Fabian Chanell e. Timoko u. Cina Palema

Fabian Chanell e. Timoko u. Cina Palema

Fabian Chanell e. Timoko u. Cina Palema

Sassy Lane, drektig med Yarrah Boko, skal følle i slutten av Mars måne. Fikk hoppe føl🙂

Cina Palema, drektig med Timoko, skal følle i Mai. Fikk Hinsgt.

Steggsjura, drektig med Bork Odin, skal følle i Mai. Fikk hoppe.

Missy, drektig med Dream Vacation, skal følle i Mai. Fikk Hingst.