Føllbilder 2022

Hingst e. Grisle Odin G.L. u. Osen Expressa

Never Too Many e. One Too Many u. Neverending L.

Spanish Roi e. Michael's Turn u. Pamplona

Spanish Roi e. Michael's Turn u. Pamplona

Jakob W. e. Tekno Odin u. Nordsjø Jenta

Who's That Girl L.L. e. Who's Who u. Honeymoon L.L.

Futurity Day e. Nuncio u. Delec Hanover og Never Too Many e. One Too Many u. Neverending L.

Who's That Girl L.L. e. Who's Who u. Honeymoon L.L.

Futurity Day e. Nuncio u. Delec Hanover

Hoppe e. Offshore Dream u. Broadway Longlegs

Hingst e. Grisle Odin G.L. u. Osen Expressa og Nordsjø Vilje e. Tekno Odin u. Nordli Vinni

Fra venstre; hingst e. Grisle Odin G.L. u. Osen Expressa, Jakob W. e. Tekno Odin u. Nordsjø Jenta, så Never Too Many e. One Too Many u. Neverending L.

Jakob W. e. Tekno Odin u. Nordsjø Jenta, i bakgrunnen Spanish Roi e. Michael's Turn u. Pamplona

Never Too Many e. One Too Many u. Neverending L.

Hoppe e. Offshore Dream u. Broadway Longlegs

Jakob W. e. Tekno Odin u. Nordsjø Jenta og Never Too Many e. One Too Many u. Neverending L.

Spanish Roi e. Michael's Turn u. Pamplona

Hingst e. Grisle Odin G.L. u. Osen Expressa

Føllhoppene på Solbakken gard 2022

Anna K.B. - drektig med Fabulous Wood
Neverending Lhingsteføll e. One Too Many - drektig med Calgary Games
Nordli Vinni  hoppeføll e. Tekno Odin - ikke drektig
Pamplona hingsteføll e. Michael's Turn - drektig med Maharajah
Delec Hanover hingsteføll e. Nuncio - Ikke bedekket 2022
Explosive Lane - drektig med Hayden Hanover
Nordsjø Jenta, hingsteføll e. Tekno Odin - drektig med Tekno Odin
Osen Expressa, hingsteføll e. Grisle Odin G.L. - drektig med Bork Odin
Lykkje May - drektig med Kleppe Fanden
Wilma Leggrowbach - drektig med Calgary Games
Honeymoon L.L., hoppeføll e. Who's Who - ikke bedekket 2022
Broadway Longlegs, hoppeføll e. Offshore Dream - ikke bedekket 2022