Dugnad 24.4.16

Synnøve igang med å shine opp bedene

Thorfinn og Jon fixer gjerder

Stallsjefen igang med gjerder

Hege tok fatt på møkkajobben

Fanny passer på

Kine har tatt runden for å sjekke isolatorene

Ronja har sjekket ut løypa og tatt bort steiner

Kine med en nysgjerrig Golden Dooleys i hælene

Pelle har en pust i bakken

Thorfinn og Jon igang med å fixe gjerder

Ole Eivind sjekker strømtråden

Thorfinn skrur

Tobie og Lady kom og på besøk

Paul og Molly tok og en tur

Knut sjekker gjerdet

Olga var og med

Nina igang med greipa

Litt lek ble det og tid til - Olga og Lotta

Synnøve igang med å plante i pottene

Chilli var og med

Lotta

Olga

Ole Eivind nyter sola

En liten høneblund måtte til

Lite rådsmøte

Nina og Jon trekker strømtråd

Det var dugnad på Solbakken gard, søndag 24.4.16. Strømtråder skulle skiftes ut, gjerder og gjerdestolper måtte skiftes ut, og møkk fra luftegårdene skulle spas bort, og sist men ikke minst - sommerblomster måtte på plass, i tillegg til ugrass bort fra bed. 

Brit Elin, Knut, Synnøve, Hege, Jon, Ronja, Nina, Thorfinn, Kine, Ole Eivind (Oluf) og Ragnhild stilte friske og opplagte, og klar for innsats kl 10. Oppgavene ble delegert, og arbeidet startet. Nå er det slik at uten mat og drikke duger helten ikke - så Ragnhild hadde fått oppgaven til å grille hamburgere og pølser til arbeidsgjengen. 

God innsats av hele gjengen gjorde at vi ble ferdige med gjerder, og utskifting av strømtråd på ettermiddagen. Godt jobba, folkens!