Fotoalbum

Brakka første gang vi så den på Fjermestad

Brakka første gang vi så den på Fjermestad, til venstre for inngangen

Brakka første gang vi så den på Fjermestad, baksiden

Brakka første gang vi så den på Fjermestad, enden mot luftegården

06.10.13 Demonteringen av utstikket i gang. Oddbjørn, Knut og Ole Eivind

06.10.13 Knut, Ole Eivind, Synne og Dag

06.10.13 Takplatene blir skrudd løst, og tatt av.

06.10.13 Oddbjørn og Knut i gang med demoneringen

06.10.13 Brit Elin, Oddbjørn og Hasse i gang

06.10.13 Ole Eivind, Hasse og Dag i gang med å ta spikrene ut av bjelkene

06.10.13 Nærmer seg slutten nå