Fammi

Tigress O. til venstre, Fammi til høyre. På beite som åring.

http://www.travsport.no/Andre-elementer/Sok-etter-hestkusklop/Sok-etter-hest/?modus=0&search=fammi