Pamplona

Pamplona med hingsteføll e. Michael's Turn (bildet tatt 150522)

http://www.travsport.no/Andre-elementer/Sok-etter-hestkusklop/Sok-etter-hest/?modus=0&search=pamplona